CalabriaInforma

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

 poesia

'A DIFFERENZIATA
(rime di sensibilizzazione ambientale)

'N Paradis' è nu casinu,
tutt' 'a gent' è sbarrogata
c' ora pur' 'a Bovalinu
fannu la "differenziata".

San Petru chi chiav''a manu,
pigghjiatu di cumpusioni,
vai 'nsonn' 'a Maesanu,
pemmu cerca spiegazioni!

"Caru Sindacu 'rricchjiati
vogghj' 'i vui na spiegazioni:
comu li differenziati
'i mundizzi 'nte bidoni?"

"Basta mi li giudicati
un'' a vot' o dû a dui
comu fusseru peccati
quandu stannu 'mpacci 'a vui.

'Mmenz'o vitru vû conzàti
chigli genti superbiusi:
li rruppiti mì guardati
ca si sentunu preziusi!

Pô, mentiti 'nto cartuni,
gli politic' 'ì strapazzu,
chi promettunu miliuni
e non fannu mai nu ca**u!

'Nta plastica, ordinati,
mentit' 'i mali parenti,
'nziamai pemm' 'ì squagghiati
fannu danni pê l'ambienti!

Pô, 'nta l'indifferenziata,
'ì 'mbidius' e piulari,
genti tantu belenata
chi na ponnu riciclari!

L' umidu pe mentiguerra
e mali vicini, puri,
ca dopp' ennu sutta terra
forsi chjiumpuni nu jiuri!

"E li soceri maligni?"
- dici 'u Santu prestamenti -
"Ndavarrissi mi ndi 'nzigni,
undi vannu chista genti?!"

"Chiamati LocridAmbienti"
- dici u Sindacu Maesanu -
" Ca si levanu, nta nenti,
'nzem' 'a socer' 'u divanu!!"

Filippo Musitano
07.01.2018